zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Zintegrowany System Informatyczny
Instytutu Kardiologii
mapa serwisu
Instytut Kardiologii

Cele projektu

Cele strategiczne:

 • zwiększenie potencjału naukowego Instytutu poprzez rozwój zaawansowanej technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej wspomagającej badania naukowe, zwłaszcza w zakresie zbierania, magazynowania, udostępniania i przetwarzania ich wyników, w szczególności w celu podniesienia jakości działalności klinicznej Instytutu.
 • zwiększenie efektywności pracy Instytutu poprzez ukończenie wdrożenia systemu informatycznego wspierającego podstawową kliniczną i administracyjną działalność Instytutu oraz implementację zaawansowanych narzędzi analitycznych wspierających zarządzanie Instytutem.

Cele szczegółowe:

W ramach budowy hurtowni danych:

 • w obszarze działalności naukowo-badawczej celem hurtowni będzie zwiększenie potencjału naukowego Instytutu poprzez zgromadzenie oraz odpowiednie przetworzenie dużego zakresu danych medycznych z wielu źródeł w spójny materiał badawczy poprzez dokonanie normalizacji i standaryzacji danych i na tej podstawie umożliwienie prowadzenia głębokich analiz danych z wykorzystaniem narzędzi data mining oraz Business Intelligence.
 • w obszarze działalności klinicznej-medycznej celem hurtowni będzie zgromadzenie danych medycznych przede wszystkim z systemu szpitalnego i z systemów sprzętowych oraz odpowiednie przetworzenie danych poprzez standaryzację danych i na tej podstawie umożliwienie prowadzenia głębokich analiz danych, które mają być wsparciem do podejmowania decyzji klinicznych przez lekarzy.
 • w obszarze działalności biznesowej ? administracyjnej celem hurtowni będzie zwiększenie efektywności pracy Instytutu poprzez udostępnienie informacji umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów Instytutu, tj. zasobów ludzkich związanych z czasem i efektywnością pracy, zasobów sprzętowych i materiałowych, w tym w szczególności leków i medycznych środków technicznych. Hurtownia w tym obszarze powinna powiązać dane ewidencyjne z danymi kosztowymi i poprzez implementację zaawansowanych narzędzi analitycznych powinna wspierać zarządzanie Instytutem.

W ramach wdrażania aplikacji wspierających badania naukowe:

 • na poziomie administracji badań naukowych ? wsparcie procesu obiegu dokumentów formalnych związanych z uruchomieniem i rozliczeniem badania naukowego, umożliwiającą na poziomie Działu Nauki - nadzór nad wszystkimi prowadzonymi w Instytucie Kardiologii badaniami wraz z możliwością ewaluacji efektywności naukowej w podziale na jednostki organizacyjne włączając indywidualnych pracowników,
 • na poziomie pojedynczego naukowca
 • dostarczanie informacji administracyjnych o prowadzonych badaniach (status dokumentów formalnych w planowanych badaniach, aktualny stan prowadzonych badań)
 • wspieranie procesu przygotowania, prowadzenia pojedynczego badania min.:  przygotowania procesu przebiegu badania, formularzy wykorzystywanych w badaniu, zbierania danych, generowania raportów bieżących, przygotowanie opracowań statystycznych dla badanych grup pacjentów
 • możliwość wyszukiwania potencjalnych grup pacjentów wykorzystywanych przy badaniach naukowych oparta na raportach generowanych z hurtowni danych,
 • możliwość opracowania statystycznego danych znajdujących się w hurtowni,
 • dostęp do zewnętrznych źródeł danych, wykorzystywanych przez Instytut Kardiologii,
 • możliwość komunikacji z innymi badaczami,
 • możliwość tworzenia bazy wiedzy poprzez uzupełnianie danych w Cyfrowej Bibliotece Przypadków Medycznych o dodatkowe dane naukowe przy wykorzystaniu dedykowanych aplikacji (corelab)
Copyrights © 2010-2021 Instytut Kardiologii. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. (0 22) 815 30 11, admin@ikard.pl
regulamin korzystania
polityka prywatności
mapa serwisu
kontakt

NFZ
Design: SIMPLICA