zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Zintegrowany System Informatyczny
Instytutu Kardiologii
mapa serwisu
Instytut Kardiologii

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/eea.png

Projekt zakłada utworzenie przy Instytucie Kardiologii Centrum Telemedycznego, wyposażonego w telemedyczne stacje odbiorcze i zatrudniające specjalistów udzielających zdalnych konsultacji w zakresie chorób układu krążenia.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/zporr.pngProjekt pn. "Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Instytutu Kardiologii w Warszawie w celu poprawy jakości usług medycznych". Projekt realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 województwa mazowieckiego.

 

 

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/iisnss.png

Działanie 12.2 Projekt Indywidualny pn.: Rozbudowa Instytutu Kardiologii o nowy Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej wraz z przebudową Klinik i doposażeniem Instytutu o wysokospecjalistyczny aparat hemodynamiczny przystosowany do pracy hybrydowej." Projekt realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.2. Inwestycje w   infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym 

 

 

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/iisnss.png

Działanie 12.2 Projekt Indywidualny pn.: "Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup aparatury obrazowej i wyrobów medycznych dla Instytutu Kardiologii w Warszawie". Projekt realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,   Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym 

 

 

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/ignss.png

Projekt pn. "Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Cel Poddziałania 1.3.1 Projekty rozwojowe

 

 

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/ignss.png

Projekt pn. "Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 2.3 Infrastruktura sfery B+R Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Cel Poddziałania 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

 

 

Copyrights © 2010-2021 Instytut Kardiologii. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. (0 22) 815 30 11, admin@ikard.pl
regulamin korzystania
polityka prywatności
mapa serwisu
kontakt

NFZ
Design: SIMPLICA